Tag Archives: tu vi ngay 19/8

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Tư (19/8/2015)

“…Quý Sửu (Mộc, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : Hôm nay xem ngay có nhiều việc phải lo âu giải quyết nhưng vẫn khó lòng hoàn thành. Cần phải có sự khéo léo, luồn lách mới có...