Tag Archives: tu vi ngay 17/8

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Hai (17/8/2015)

“…Bính Dần (Hỏa, 30 theo am lich nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : Ngày có nhiều biến động thay đổi bất ngờ ngoài dự tính. Nếu công việc đang được tiến hành sẽ có sự bỏ dở...