Tag Archives: tu vi 12 con giap 4/8

by Lê Thu Thủy 5 years ago

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Ba (4/8/2015)

“…Đinh Sửu (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) : Ngày có nhiều sự thay đổi hoặc đã đến lúc kết thúc hoặc nhận được công việc, tin tức mới, xem tu vi thấy ngày thuận lợi cho...