Tag Archives: tu vi 12 con giap 21/04

by Lê Thu Thủy 5 years ago

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Ba (21/04/2015)

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Ba (21/04/2015) TỬ VI TUỔI TÝ – Nhâm Tý (Mộc, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : Ngày có sự thuận lợi về ra đi, thay đổi công việc, gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tiệc...