Tag Archives: tu vi 11/8

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Ba (11/8/2015)

“…Bính Thìn (Thổ, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Không nên nhúng tay vào chuyện của người khác. Không nên mưu cầu chuyện lớn lao hoặc toan tính thêm sẽ không có lợi, xem ngày nên...