Tag Archives: tot nghiep thpt

by Lê Thu Thủy 5 years ago

Mơ về lễ tốt nghiệp THPT ở Việt Nam

‘Hy vọng một ngày không xa, Việt Nam đổi mới thi cử, các em lớp 12 không còn chịu quá nhiều áp lực và ngày tổng kết năm học sẽ được vinh dự bước lên lễ đài nhận bằng tốt nghiệp...