Tag Archives: tin tuc trong ngay

by Lê Thu Thủy 5 years ago

Giám đốc thế chấp 800 tấn rác

Lực lượng chức năng phát hiện chỉ có những bao cà phê bên ngoài là thật, còn lại toàn bộ 800 tấn rác được độn bên trong. Các ngân hàng nhận thấy dấu hiệu lừa đảo của Công ty Trường...