Tag Archives: thu 6 ngay 21/8

by Lê Thu Thủy 5 years ago

Xem ngày tốt xấu thứ 6 ngày 21/8/2015

Xem ngay tot xau thứ 6 ngày 21/8/2015. Ngày khởi công mọi việc đều tốt. Tốt nhất là dựng cột, cất lầu, làm dàn gác, cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước hay các việc liên quan đến...