Tag Archives: thu 4 ngay 12/8

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Xem ngày thứ 4 ngày 12/8/2015

Xem ngay thứ 4 ngày 12/8/2015. Ngày khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là chôn cất, tu bổ mồ mả, trổ cửa, khai trương, xuất hành, các việc thủy lợi (như tháo nước, đào kênh, khai...