Tag Archives: thu 3 ngay 18/8

by Lê Thu Thủy 5 years ago

Xem ngày thứ 3 ngày 18/8/2015

Xem ngay tot thứ 3 ngày 18/8/2015. Ngày khởi công trăm việc đều tốt. Tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền. Xem ngày thứ...