Tag Archives: thu 2 ngay 17/8

by Lê Thu Thủy 5 years ago

Xem ngày thứ 2 ngày 17/8/2015

Xem ngay tot thứ 2 ngày 17/8/2015. Ngày chôn cất rất tốt, lót giường bình yên. Kiêng dựng nhà, trổ cửa, tháo nước, đào mương rạch, đi thuyền. Xem ngày thứ 2 ngày 17/8/2015 Xem ngày tốt xấu...