Tag Archives: that hua

by Lê Thu Thủy 5 years ago

Cung hoàng đạo nào hay thất hứa nhất

Top 3 cung hoàng đạo thất hứa nhiều nhất. Có lẽ với 3 cung hoàng đạo này, lời hứa được buông ra quá nhiều, nhiều đến nỗi mà chính họ cũng không nhớ để thực hiện cho hết… Hạng...