Tag Archives: thai nhi 17 tuần

by Lê Thu Thủy 5 years ago

Thai 17 tuần tuổi phát triển thế nào?

Chúc mừng bạn đã trải qua tuần thai thứ 16 và bước sang tuần thai thứ 17. Ở giai đoạn này thiên thần nhỏ của bạn đã biết mút tay, nháy mắt, và nghịch dây rốn. Nhưng các mẹ vẫn còn...