Tag Archives: thai nhai tuần thứ 18

by Lê Thu Thủy 5 years ago

Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 18

Ở giai đoạn thai nhi tuần thứ 18, các giác quan của thai nhi đang phát triển mạnh, đặc biệt là phần thị giác. Lúc này Võng mạc của bé nhạy cảm hơn với ánh sáng. Ở tuần thai thứ 18 tai...