Tag Archives: thai 8 tuần

by Lê Thu Thủy 5 years ago

Thai nhi 8 tuần tuổi và những lưu ý

Thai nhi 8 tuần tuổi, lúc này thai nhi vẫn chỉ là một phôi thai nhỏ xinh, Nhưng ở tuần thứ 8 này các bộ phận của con người đã bắt đầu hình thành đầy đủ. Thai nhi 7 tuần tuổi đã khã...