Tag Archives: tai giau sang

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Đoán tính cách qua xem tướng ngón chân

Trong các sách về nhân tướng học con người về việc xem tướng ngón chân từ xưa có viết: Người nào mà có ngón chân cái dài hơn ngón thứ hai thường là những người dễ bị người khác...