Tag Archives: Những câu nói hay

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Những câu nói hay dành cho phái yếu

Phụ nữ luôn muốn khẳng định mình rằng họ khôn ngoan và đáng được tôn trọng, rằng họ có quyền được sống đúng với bản thân mà không lo ngại bị đánh giá. Chị em chúng mình xứng...