Tag Archives: mùa thu

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Thơ tình buồn – Gặp lại mùa thu

Giọt sương mềm hau háu ngọn lách lau, em rau ráu ngồm ngoàm nhai kỷ niệm … Yêu một người nhưng không thể bên người ấy, để giờ đây khi mùa thu đến những kỷ niệm xưa kia lại ùa...