Tag Archives: kết hôn

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Cụ ông 85 tuổi kết hôn ở Mỹ

Hai cụ ông Harris và Evans cùng nhau làm việc tại một hãng bất động sản ở Dallas trong 38 năm. Sau đó họ thành lập Văn phòng thương mại bắc Texas của cộng đồng GLBT trong nỗ lực ủng hộ...