Tag Archives: iPhone 6s

by Lê Thu Thủy 5 years ago

Sự cố hy hữu trên iPhone 6 và iPhone 6s

Chỉ số phần trăm của pin trên bộ đôi iPhone 6s và 6s Plus hiển thị không chính xác so với mức dung lượng pin thực sự của máy. Chính xác hơn, số phần trăm này đã không dịch chuyển khi mức...