Tag Archives: HIV

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Lời tự thú của gái bao…

Câu truyen ngan tinh yeu, gia đình, cuộc sống của tôi diễn ra cách đây năm năm, tôi cũng vì cuộc sống có nhiều sóng gió, giải thích ra thì cũng lại bị dư luận chửi vào mặt vì tội muốn...