Tag Archives: góc tâm sự buồn

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Nước mắt khi yêu người có gia đình

chuyen tinh yeu, vốn chẳng có lý lẽ. Nó ùa đến theo mạch cảm xúc của hai con tim cùng chung một tần số, và khi con tim đã lên tiếng, thì lý trí ắt sẽ phải nhường ngôi, dù ngay từ đầu...