Tag Archives: giao duc viet nam

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Thi công chức, thách thức thủ khoa

“Tỷ lệ thủ khoa trượt công chức tăng lên theo từng năm. Phải chăng là chất lượng giáo dục, năng lực đào tạo của các trường đại học đang đi xuống? Hay sự bất cập trong quy trình,...