Tag Archives: chuyen nha

6 years ago

Những điều cần lưu ý khi chuyển nhà

Việc chuyển tới nhà mới phải thực hiện chính xác theo ngày giờ đã chọn sẵn và chỉ duy nhất người trong nhà mới được có mặt vào thời điểm này