Tag Archives: chồng ngoại tình

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Chồng ngoại tình mang con làm bình phong

Có phải chồng ngoại tình rồi không? Lời nói của con như xé toạc tim tôi. Từ ngày con bi bô nói về chuyện đó, tôi đã rất suy sụp. Hiện tôi đang rất bối rối không biết có phải chồng...