Tag Archives: cac chom sao

by Lê Thu Thủy 5 years ago

Điểm mặt 4 chòm sao mắt bệnh tự kiêu

Trong tính cách của 12 cung hoàng đạo thì trong đó cũng có những chòm sao có lòng tự tôn khá cao, nó kích thích sự cố gắng tiến bộ cũng như nỗ lực phát huy tiềm năng bên trong cá nhân. Nhưng...

by Lê Thu Thủy 5 years ago

Chòm sao nào là người ham chơi nhất

Do ham chơi, chủ quan hoặc thiếu quyết đoán trong công việc, những cung hoàng đạo dưới đây thường phải “vắt chân lên cổ” mỗi khi deadline “đuổi” đến nơi. Họ là những...