Tag Archives: blog tam su tinh yeu

by Lê Thu Thủy 5 years ago

Theo tình tình chạy.. chạy tình tình theo

Ta yêu người ấy và người ấy yêu người ta, vừa hạnh phúc lại vừa đau thương. Hạnh phúc vì trái tim có một ai đó để nhớ thương, để ngân nga, để tương tư, để ôm ấp hy vọng biết...