Tag Archives: ban chan

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Đặc điểm của bàn chân phú quý

Đối với nhân tướng học, tứ chi trong đó có bàn chân đóng một vai trò rất quan trọng trong việc dự đoán vận mệnh cũng như tính cách con người. Dưới con mắt của các nhà tu vi tron doi Á...