Tag Archives: anh và em

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Thơ tình – Tình đôi ngả

Anh và em đã chọn tình phôi pha, sau bao ngày yêu dấu mặn mà … shabox xin gửi tới bạn đọc bài thơ tình ‘Tình đôi ngả”! *** Anh và em đã chọn đường đôi ngả Cho cuộc đời...