Tag Archives: 12 con giap ngay 3/7

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Sáu (3/7/2015)

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Sáu (3/7/2015) TỬ VI TUỔI TÝ : – Mậu Tý (Hỏa, 68 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : Chỉ nên ngồi yên, chờ gặp quý nhân giúp đỡ che chở, hoặc chờ cơ hội khác....