Tag Archives: 12 con giap ngay 1/8

by Lê Thu Thủy 6 years ago

Xem tử vi 12 con giáp Thứ Bảy (1/8/2015)

“…Ất Sửu (Kim, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Việc gì dù có gặp trở ngại hoặc khó khăn đến đâu cũng phải làm như đúng hạn định. Nên hỏi ý kiến của các bậc quý nhân thân...