Soi cầu dự đoán xổ số miền Bắc ngày 18-3

March 18, 2016 at 5:05 pm
Comments Off on Soi cầu dự đoán xổ số miền Bắc ngày 18-3

Soi cầu lô đề Miền Bắc ngày hôm nay:
+Biên độ 8 ngày : 23 35 53 55
+Biên độ 7 ngày : 13 16 36 37 73 82 83 86 87 87 98
+Biên độ 6 ngày : 15 17 20 23 27 30 33 35 38 38 39 58 76 83 85 85 99

  • Thống kê kết quả xstd hôm nay

Thống kê số lượt cầu lặp Miền Bắc

Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu Cặp số Số lần lặp cầu
38-83 4 37-73 2 16-61 1 27-72 1 67-76 1
35-53 3 55 1 89-98 1 03-30 1
58-85 3 28-82 1 15-51 1 33 1
23-32 2 13-31 1 17-71 1 39-93 1
78-87 2 68-86 1 02-20 1 36-63 1

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

Cặp số 01 ra ngày: 04/03/2016 – đến 18/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày

Cặp số 09 ra ngày: 27/02/2016 – đến 18/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 18 ngày

Cặp số 23 ra ngày: 03/03/2016 – đến 18/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 13 ngày

Cặp số 29 ra ngày: 05/03/2016 – đến 18/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày

Cặp số 40 ra ngày: 06/03/2016 – đến 18/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 80 ra ngày: 06/03/2016 – đến 18/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày

Cặp số 82 ra ngày: 29/02/2016 – đến 18/03/2016 vẫn chưa ra lại là: 16 ngày