Phân tích kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 2

Phân tích kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 2 ngày 6/7/2015

Phân tích kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 2 cho 3 tỉnh tham gia mở thưởng là Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà mau.
Một số thống kê cho kết quả xo so miền Nam hôm nay như sau:
Thống kê xổ số Hồ Chí Minh 10 ngày:

10 cặp số về nhiều nhất:

Cặp số

Xuất hiện

Cặp số‘

Xuất hiện

87 6 lần 29 4 lần
10 5 lần 88 4 lần
48 4 lần 85 4 lần
96 4 lần 82 4 lần
93 4 lần 18 4 lần

10 cặp số ít xuất hiện nhất:

Cặp số

Xuất hiện

Cặp số‘

Xuất hiện

01 0 lần 32 0 lần
06 0 lần 34 0 lần
08 0 lần 38 0 lần
11 0 lần 40 0 lần
31 0 lần 45 0 lần

Thống kê xổ số Đồng Tháp 10 ngày:

10 cặp số về nhiều nhất:

Cặp số

Xuất hiện

Cặp số‘

Xuất hiện

53 5 lần 35 4 lần
51 4 lần 33 4 lần
47 4 lần 89 4 lần
46 4 lần 23 4 lần
45 4 lần 21 4 lần

10 cặp số ít xuất hiện nhất:

Cặp số

Xuất hiện

Cặp số‘

Xuất hiện

07 0 lần 41 0 lần
18 0 lần 42 0 lần
25 0 lần 44 0 lần
34 0 lần 55 0 lần
38 0 lần 59 0 lần

Thống kê xổ số Cà Mau 10 ngày:

10 cặp số về nhiều nhất:

Cặp số

Xuất hiện

Cặp số‘

Xuất hiện

59 5 lần 54 4 lần
20 5 lần 51 4 lần
78 5 lần 95 4 lần
72 5 lần 29 4 lần
71 5 lần 70 4 lần

10 cặp số ít xuất hiện nhất:

Cặp số

Xuất hiện

Cặp số‘

Xuất hiện

00 0 lần 31 0 lần
16 0 lần 33 0 lần
23 0 lần 40 0 lần
26 0 lần 46 0 lần
27 0 lần 50 0 lần

Để nhận kết quả XSMN siêu tốc soạn: DK XSMN gửi 8985

Xem thêm: