Kim ngạch nhập khẩu đá quý, kim loại quý về Việt Nam tăng gần 21%

Nhập khẩu đá quý, kim loại quý 5 tháng tăng 20,6%, đạt 256,84 triệu USD.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu đá quí, kim loại quí các loại tăng mạnh 47,5% trong tháng 5/2018, đạt 66 triệu USD và so với cùng tháng năm trước cũng tăng 39,6%. Tính chung cả 5 tháng đầu năm 2018, nhóm hàng này nhập về Việt Nam đạt trên 256,84 triệu USD, chiếm 0,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá các loại của cả nước, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường lớn nhất cung cấp đá quí, kim loại quí cho Việt Nam là Ấn Độ tăng mạnh 45,6% về kim ngạch trong tháng 5, đạt 18,16 triệu USD và so với cùng tháng năm ngoái tăng mạnh 83,9%. Tính chung cả 5 tháng đầu năm, nhập khẩu từ Ấn Độ đạt 61,44 triệu USD, chiếm 23,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng mạnh 42,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Thị trường lớn thứ 2 là Hồng Kông trong tháng 5 tăng nhẹ 3,5% về kim ngạch so với tháng 4, đạt 5,17 triệu USD, nhưng so với cùng tháng năm 2017 thì tăng rất mạnh tới 166,7% về kim ngạch, nâng kim ngạch cả 5 tháng đầu năm lên 25,18 triệu USD, chiếm 9,8% trong tổng kim ngạch, tăng tới 100% so với cùng kỳ.

Hàn Quốc – nhà cung cấp lớn thứ 3 nhóm hàng này cho Việt Nam tháng 5 sụt giảm mạnh 32,7% so với tháng 4, đạt 3,51 triệu USD và cũng giảm 9,4% so với tháng 5/2017; tổng cộng cả 5 tháng đạt 21,13 triệu USD, chiếm 8,2% tổng kim ngạch, tăng 8,1% so với cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này từ hầu hết các thị trường trong tháng 5 đều tăng so với tháng 4, trong đó nhập khẩu tăng mạnh ở một vài thị trường như: U.A.E tăng 442,2%, Trung Quốc tăng 298,6%, Ấn Độ tăng 45,6%, Thụy Sĩ tăng 42,4%, Mỹ tăng 41,7%.

Nhìn chung, nhập khẩu đá quí, kim loại quí 5 tháng đầu năm nay đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ ở phần lớn các thị trường; trong đó nhập khẩu tăng mạnh từ các thị trường Pháp tăng 52%, đạt 6,51 triệu USD; Trung Quốc tăng 40,4%, đạt 61,44 triệu USD; Canada tăng 40,3%, đạt 8,04 triệu USD.

Ngược lại, nhập khẩu sụt giảm mạnh ở thị trường U.A.E giảm 80,6%, đạt 3,03 triệu USD và Bỉ giảm 30,5%, đạt 13,55 triệu USD.

Nguồn: https://tygia.wap.vn