Gieo quẻ tử vi Thứ Ba tuổi Sửu (21/07/2015)

July 21, 2015 at 2:07 am
Comments Off on Gieo quẻ tử vi Thứ Ba tuổi Sửu (21/07/2015)

Tử vi 12 con giap – Gieo quẻ tử vi Thứ Ba tuổi Sửu (21/07/2015)

“…Quý Sửu (Mộc, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : Việc mong cầu về tài lộc nếu có cũng phải gặp sự trắc trở, rắc rối hoặc phải tiêu hao cho những việc tu bổ, sửa chữa, giao thiệp, hoặc chỉ là tiền vay mượn. Nếu là công việc thì không nên đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt, tiểu tiết. Nếu không có sự hao tốn thì cũng khó thành công. Nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hoặc đi xa, ra đi giải quyết công việc. Có người đem đến tin tốt, trong hôn nhân chú ý xem tuoi vo chong…”

Gieo quẻ tử vi Thứ Ba tuổi Sửu (21/07/2015)
Gieo quẻ tử vi Thứ Ba tuổi Sửu (21/07/2015)

Xem chi tiết gieo quẻ tử vi Thứ Ba tuổi Sửu (21/07/2015)

– Quý Sửu (Mộc, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : Việc mong cầu về tài lộc nếu có cũng phải gặp sự trắc trở, rắc rối hoặc phải tiêu hao cho những việc tu bổ, sửa chữa, giao thiệp, hoặc chỉ là tiền vay mượn. Nếu là công việc thì không nên đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt, tiểu tiết. Nếu không có sự hao tốn thì cũng khó thành công. Nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hoặc đi xa, ra đi giải quyết công việc, xem tu vi thấy có người đem đến tin tốt.

– Tân Sửu (Thổ, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô) : Ngày có nhiều sự thay đổi xảy ra ngoài ý muốn và đến rất nhanh. Mọi việc cần phải có sự khéo léo, chậm rãi mới có kết quả. Mọi việc có liên quan đến giao thiệp, tình cảm nên giới hạn càng ít càng tốt. Tài lộc trung bình và đến tự nhiên. Việc mong cầu chưa đến. Có việc hoặc có người đến mà mình phải miễn cưỡng thuận theo.

– Đinh Sửu (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) : Không nên đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt, tiểu tiết. Nếu không có sự hao tốn thì cũng khó thành công. Nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hoặc đi xa, ra đi giải quyết công việc. Có người đem đến tin tốt.

– Ất Sửu (Kim, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Có nhiều tin tức không tốt, không thuận lợi cho việc mong cầu. Dễ gặp sự cản trở khó khăn hoặc gặp rủi ro, tính toán sai lầm. Trong việc giao thiệp vui chơi không nên quá đáng dễ đưa đến sự hao tài, thiệt thòi, không có lợi. Cẩn trọng trong việc đi đứng, di chuyển, có rủi ro.

– Kỷ Sửu (Hỏa, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Việc mong cầu về tài lộc nếu có cũng phải gặp sự trắc trở, rắc rối hoặc phải tiêu hao cho những việc tu bổ, sửa chữa, giao thiệp, hoặc chỉ là tiền vay mượn. Nếu là công việc thì không nên đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt, tiểu tiết. Nếu không có sự hao tốn thì cũng khó thành công. Nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hoặc đi xa, ra đi giải quyết công việc. Có người đem đến tin tốt.