Đánh tan mỡ bụng bằng 5 động tắc yoga

August 1, 2016 at 11:18 am
Comments Off on Đánh tan mỡ bụng bằng 5 động tắc yoga

Các động tác yoga nhẹ nhàng nhưng tập trung sử dụng cơ bụng và cách hít thở đúng giúp tiêu diệt mỡ bụng làm đẹp hiệu quả.

Động tác 1:

– Nằm ngửa trên sàn, chân duỗi thẳng.

– Co gối về phía ngực, hai tay vòng qua gối, giữ chặt.

– Giữ trong 8 nhịp thở rồi trở về tư thế ban đầu.

– Lặp lại động tác 8 lần.

Động tác 2:

– Nằm ngửa, chân tay duỗi thẳng.

– Dùng cơ bụng nâng người và chân lên cao, hai tay vươn thẳng về phía đầu gối.

– Giữ trong 3 nhịp thở rồi trở về tư thế ban đầu.

– Lặp lại động tác 5 lần.

Động tác 4:

– Nằm sấp trên mặt thảm, tay úp ngang vai, mũi bàn chân úp.

– Dùng cơ bụng nâng người lên cao khỏi mặt thảm, tay duỗi thẳng.

– Giữ trong 8 nhịp thở rồi trở về tư thế ban đầu.

– Lặp lại động tác 5 lần.