Đại học Hoa Sen "cãi lại" lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh

April 25, 2015 at 2:57 am

Trước khi nói về sự “cãi” này, xin nhắc lại rằng ngày 11/4/2014, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM – ông Hứa Ngọc Thuận đã ký văn bản số 1926 gửi Hội đồng quản trị và cổ đông Nguyễn Trung Đức của trường ĐH Hoa Sen nêu lên quan điểm của lãnh đạo thành phố về Đại hội toàn trường ĐH Hoa Sen ngày 31/1/2015.

Tinh thần quan trọng nhất của văn bản nêu trên là chỉ ra rằng Ban điều hành của trường này hiện nay đang làm nhiều việc trái với quy định của pháp luật.

>>> Phương pháp hoc tieng anh truc tuyen hiệu quả dành cho các bạn HS,SV

Tuy nhiên, để “phê phán” lại lãnh đạo thành phố, ông Trần Văn Tạo – Chủ tịch HĐQT trường Đại học Hoa Sen nại ra rằng trường của ông đang hoạt động theo Quyết định số 274/2006 được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30/11/2006 cho phép thành lập Đại học Hoa Sen được xác định là đại học tư thục.

Ở quan điểm này, rõ ràng ông Tạo đã quên hoặc cố tình quên rằng lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh đã dựa vào Điều lệ trường Đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ tháng Giêng năm nay. Các quy định trái với Điều lệ trường đại học này đều phải bãi bỏ.

Đồng nghĩa với việc đó, hoạt động của các trường đại học cũng sẽ phải điều chỉnh cho phù hợp. Các quyết định liên quan đến hoạt động của nhà trường ban hành trước đó đều phải được sửa đổi. Nếu chưa sửa đổi, phải tiến hành theo quy định của pháp luật.

Bởi vậy, việc trường Đại học Hoa Sen tiến hành Đại hội toàn trường ngày 31/1/2015 là không tuân thủ quy định mới nêu trên. Lãnh đạo thành phố nhắc nhở nhà trường về việc này là hoàn toàn đúng đắn.

Vậy nhưng ông Tạo cho rằng, ngay từ khi mới thành lập đại học Hoa Sen đã xác định đi theo con đường phi lợi nhuận, với hơn 96% sự đồng thuận của cổ đông tại đại hội cổ đông thành lập trường ngày 3/2/2007, và được ghi nhận tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Hoa Sen.

Một luật sư (đề nghị giấu tên) thẳng thắn cho rằng ông Trần Văn Tạo không chỉ đang cãi lại chỉ đạo của thành phố, mà còn cố tình đánh tráo khái niệm để gây cách hiểu sai. Thực tế, tại điều 34 của Điều lệ Trường đại học nêu rõ: Trường Đại học tư thục mới thành lập, trường Đại học tư thục chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận…phải hoàn tất hồ sơ, thủ tục công nhận trường Đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Trường Đại học Hoa Sen chưa hoặc mới chỉ đang cố gắng cho rằng mình hoạt động phi lợi nhuận, vậy thì căn cứ vào đâu để ông Tạo cho rằng: “Trường Đại học Hoa Sen không thuộc trường hợp nào trong hai loại trường này…”.

Chưa kể, từ năm ngoái đến nay, các nhà bình luận chính sách giáo dục dựa trên hoạt động của chính trường Đại học Hoa Sen đã chỉ ra rằng nhà trường chưa bao giờ là trường phi lợi nhuận. Các cổ đông của nhà trường vẫn được chia cổ tức, Ban điều hành, lãnh đạo nhà trường thì hưởng lương cao từ lợi nhuận mà nhà trường thu được.

Tỏ ra khá tự tin, trong công văn “cãi lại” lãnh đạo Thành phố, ông Trần Văn Tạo đề nghị thường trực Thành ủy và UBND TP.HCM triệu tập một cuộc họp xem xét, làm rõ những vấn đề này.

Nhiều cổ đông lớn của Đại học Hoa Sen khi thấy được đề nghị này của ông Trần Văn Tạo đã bày tỏ sự vui mừng. Họ mong mỏi Thành ủy, Ủy ban thành phố sớm vào cuộc rốt ráo để giải quyết các tồn tại ở nhà trường suốt hơn một năm qua. Mục tiêu lớn nhất là đảm bảo môi trường giáo dục lành mạnh, vì quyền lợi sát sườn, chính đáng của sinh viên đã đang và sẽ theo học tại nhà trường.

Có thể bạn quan tâm: