Cảm động chú chó chủ động làm quen với em bé bị tự kỉ