5 cách khiến cánh đàn ông phải làm việc nhà

Những việc này bao gồm những việc khá nguy hiểm (ví dụ như leo thang để lau cửa kính) và yêu cầu nhiều dụng cụ (ví dụ như cưa, máy khoan, búa) hay những việc nặng khác.

Hãy chỉ ra cho chàng những việc bạn đã làm một cách khôn khéo để chàng bắt đầu nhìn thấy rõ vấn đề (theo bao phu nu chia sẻ)

Nhờ chàng thực hiện những việc của ‘đàn ông’

Nếu anh chàng làm những việc nặng, tốt hơn hết bạn nên làm những việc nhỏ xung quanh việc lớn.

5 cách khiến cánh đàn ông phải làm việc nhà

Đưa cho chàng sự lựa chọn

Hãy hỏi ý kiến người đàn ông của bạn việc chọn những sản phẩm gia dụng như máy hút bụi, lò nướng… điều này khiến chàng sẽ tự giác đi mua những thứ mà chàng nghĩ là tốt cho gia đình.

Nếu bạn cảm thấy chàng không thiết tha với việc nhà, hãy cho chàng thấy những gì bạn đã làm

Đàn ông không hề tiết kiệm những lời khen ngợi, nhưng họ thường không để ý đến những việc bạn đã làm.

Hãy chỉ ra cho chàng những việc bạn đã làm một cách khôn khéo, bằng cách này chàng sẽ bắt đầu nhìn thấy rõ vấn đề.

Nếu chàng không đánh giá cao những việc bạn làm, hãy đình công!

Điều này sẽ mất thời gian, nhưng chàng sẽ nhận ra những việc bạn làm khi phòng bếp bẩn hay anh ta hết quần áo để thay.

Hãy làm việc nhà cùng nhau

Làm việc nhà cùng nhau sẽ làm giảm stress, và hãy phân công công việc như nhau. Điều này sẽ khiến chàng cảm thấy muốn làm nhiều hơn những gì bạn làm.