Tử vi tuổi Mùi thứ 5 ngày 16/7/2015

by Lê Thu Thủy July 16, 2015 at 10:09 am
Comments Off on Tử vi tuổi Mùi thứ 5 ngày 16/7/2015

Xem tu vi tuổi Mùi thứ 5 ngày 16/7/2015, tuổi Tân Mùi nên chậm rãi không nên quyết định vội vàng sẽ không thuận lợi tốt đẹp.

Tử vi tuổi Mùi thứ 5 ngày 16/7/2015
Tử vi tuổi Mùi thứ 5 ngày 16/7/2015

 

 Tân Mùi (Thổ, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : Ngày tuổi của bổn mạng. Xem boi tuổi Tân Mùi nên chậm rãi không nên quyết định vội vàng sẽ không thuận lợi tốt đẹp. Có người đến nhờ mình giúp đỡ. Chuyện tiền bạc cần phải khéo léo, dễ có sự hao tốn hoặc không thành công. Việc tồn đọng ở quá khứ nên giải quyết cho xong như chữa bệnh, chỉnh đốn, thu dọn những việc còn bỏ dở.

 Kỷ Mùi (Hỏa, 37 nam La Hầu nữ Kế Đô) : Nên giới hạn mọi sự giao thiệp. Xem Boi tinh duyen tuổi Kỷ Mùi việc gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt. Nên cẩn trọng về lời nói. Sức khỏe không tốt. Có tin buồn. Ngày có nhiều vất vả, nên cẩn trọng trong mọi việc.

 Đinh Mùi (Thủy, 49 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Ngày có nhiều sự vất vả, nên cẩn trọng trong mọi việc. Việc gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt. Nên giới hạn việc đi lại, di chuyển. Nên cẩn trọng về lời nói. Sức khỏe không tốt.

 Ất Mùi (Kim, 61 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : Có tin tức ở nơi xa thông báo về kết quả công việc mà mình đã gởi đi từ trước, hoặc trong nhà có người đi xa về tiệc tùng, đình đám. Sự mong cầu về tiền bạc tuy có gặp rắc rối, thiệt hại, nhưng cũng không đáng lo ngại, vẫn có phần lợi lộc của mình. Ngày không nên di chuyển, đi xa bất lợi.

 Quý Mùi (Mộc, 73 nam La Hầu nữ Kế Đô) : Nên giới hạn mọi sự giao thiệp. Việc gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt. Nên cẩn trọng về lời nói. Sức khỏe không tốt. Có tin buồn. Ngày có nhiều sự vất vả, nên cẩn trọng mọi việc.