Posted By: Viên Thiệu

Viên Thiệu

This user hasn't shared any profile information

by Viên Thiệu 1 month ago

Mercedes-Benz nâng cấp nhẹ E-Class 2018

Tin tuc oto 2017 – Hệ thống điều khiển bằng giọng nói Linguatronic được nâng cấp, là điểm nhấn nằm trên E-Class 2018. Được biết, hệ thống Linguatronic cũ chỉ được dùng cho những tính...